Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thiên đô chiếu (Chiếu dời đô)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:49' 01-04-2009
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
遷 都 詔
Thiên Đô Chiếu
(Lý Công Uẩn)

昔商家至盤庚五遷。周室迨成王三徙。
Tích Thương gia chí Bàn Canh ngũ thiên, Chu thất đãi Thành Vương tam tỉ.
豈 三 代 之 數 君 徇 于 己 私。妄 自 遷 徙。
Khởi Tam Đại chi sổ quân tuẫn vu kỷ tư, vọng tự thiên tỉ.
以 其 圖 大 宅 中。 爲 億 万 世 子 孫 之 計。 上 謹 天 命。 下 因 民 志 。苟 有 便 輒 改。
Dĩ kỳ đồ đại trạch trung, vi ức vạn thế tử tôn chi kế; thượng cẩn thiên mệnh, hạ nhân dân chí, cẩu hữu tiện triếp cải.
故 國 祚 延 長。風 俗 富 阜。
Cố quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ.
而 丁 黎 二 家。 乃 徇 己 私。 忽 天 命。 罔 蹈 商 周 之 迹。 常 安 厥 邑 于 茲。
Nhi Đinh Lê nhị gia, nãi tuẫn kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chi tích, thường an quyết ấp vu tư,
致 世 代 弗 長。算 數 短 促。百 姓 耗 損。万 物 失 宜。朕 甚 痛 之。不 得 不 徙。
trí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, bách tính hao tổn, vạn vật thất nghi. Trẫm thậm thống chi, bất đắc bất tỉ.
况 高 王 故 都 大 羅 城。 宅 天 地 區 域 之 中。 得 龍 蟠 虎 踞 之 勢。
Huống Cao Vương cố đô Đại La thành, trạch thiên địa khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế.
正 南 北 東 西 之 位。 便 江 山 向 背 之 宜。 其 地 廣 而 坦 平。 厥 土 高 而 爽 塏。
Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang sơn hướng bối chi nghi. Kỳ địa quảng nhi thản bình, quyết thổ cao nhi sảng khải.
民 居 蔑 昏 墊 之 困。 万 物 極 繁 阜 之 丰。 遍 覽 越 邦。 斯 爲 勝 地。
Dân cư miệt hôn điếm chi khốn; vạn vật cực phồn phụ chi phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng địa.
誠 四 方 輻 輳 之 要 会。 爲 万 世 帝 王 之 上 都。
Thành tứ phương bức thấu chi yếu hội; vi vạn thế đế vương chi thượng đô.
朕 欲 因 此 地 利 以 定 厥 居。卿 等 如 何。
Trẫm dục nhân thử địa lợi dĩ định quyết cư, khanh đẳng như hà?
Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời ? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi.
Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của các bậc đế vương muôn đời.
Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy mà định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓