Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Quốc Việt
Giới tính Nam
Website https://toanthcs.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Lay lắt qua ngày ...
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1234 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3059 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3815 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 332622 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này