Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Đức Cảnh
Giới tính Nam
Website https://vdc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Giới thiệu Không có gì nổi bật.
Xác thực bởi Vũ Gia Định, Nguyễn Quang Tạo
Đã đưa lên 664 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1294 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 371 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 92964 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này