Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Giới thiệu Năm vào ngành: 1993
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 761 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 184 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2300 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 63443 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này