Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hang Nga
Giới tính Nữ
Website https://hangnga14.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoài Đức B
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu 5 năm liền giáo viên giỏi cấp cơ sở
Xác thực bởi Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Minh Chiến
Đã đưa lên 1497 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1039 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6632 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 223942 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này