Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Trung Dũng
Giới tính Nam
Website https://dunght74.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tiên Tiến
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Nguyên H Chiên, Đoàn Thị Thuỷ
Đã đưa lên 175 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 262 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 76 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1181 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này