Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Bẩy
Giới tính Nam
Website https://lebaykc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Hoàng Thành Chung, Trịnh Hải Hồng
Đã đưa lên 817 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2476 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1289 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 116021 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này