Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Phương
Giới tính Nữ
Website https://lethithanhphuong91.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Mỹ
Quận/huyện Huyện Bình Lục
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu Như mọi người
Xác thực bởi Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hùng Minh
Đã đưa lên 1468 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3593 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22893 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này