Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thuận
Giới tính Nữ
Website http://english4all.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phúc Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Yên
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1672 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 267 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8480 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 621009 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này