Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chinh phụ ngâm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:34' 29-03-2009
Dung lượng: 213.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
CHINH PHỤ NGÂM ( ĐẶNG TRẦN CÔN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM )

天 地 風 塵
Thiên địa phong trần
紅 顏 多 屯 Hồng nhan đa truân 悠 悠 彼 蒼 兮 誰 造 因 Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân 鼓 鼙 聲 動 長 城 月 Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt 烽 火 影 照 甘 泉 雲 Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân 九 重 按 劍 起 當 席 Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch 半 夜 飛 檄 傳 將 軍 Bán dạ phi hịch truyền tướng quân 清 平 三 百 年 天 下 Thanh bình tam bách niên thiên hạ 從 此 戎 衣 屬 武 臣 Tùng thử nhung y thuộc vũ thần 使 星 天 門 催 曉 發 Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát 行 人 重 法 輕 離 別 Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt 弓 箭 兮 在 腰 Cung tiễn hề tại yêu 妻 孥 兮 別 袂 Thê noa hề biệt khuyết 獵 獵 旌 旗 兮 出 塞 愁 Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu 喧 喧 簫 鼓 兮 辭 家 怨 Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán 有 怨 兮 分 攜 Hữu oán hề phân huề 有 愁 兮 契 闊 Hữu sầu hề khế khoát 良 人 二 十 吳 門 豪 Lương nhân nhị thập Ngô môn hào 投 筆 硯 兮 事 弓 刀 Đầu bút nghiên hề sự cung đao 直 把 連 城 獻 明 聖 Trực bả liên thành hiến minh thánh 願 將 尺 劍 斬 天 驕 Nguyện tương xích kiếm trảm thiên kiêu 丈 夫 千 里 志 馬 革 Trượng phu thiên lý chí mã cách 泰 山 一 擲 輕 鴻 毛 Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao 便 辭 閨 閫 從 征 戰 Tiện từ khuê khổn tùng chinh chiến 西 風 鳴 鞭 出 渭 橋 Tây phong minh tiên xuất Vị kiều 渭 橋 頭 清 水 溝 Vị kiều đầu thanh thuỷ câu 清 水 邊 青 草 途 Thanh thuỷ biên thanh thảo đồ 送 君 處 兮 心 悠 悠 Tống quân xứ hề tâm du du 君 登 途 兮 妾 恨 不 如 駒 Quân đăng đồ hề thiếp hận bất như câu 君 臨 流 兮 妾 恨 不 如 舟 Quân lâm lưu hề thiếp hận bất như chu 清 清 有 流 水 Thanh thanh hữu lưu thuỷ 不 洗 妾 心 愁 Bất tẩy thiếp tâm sầu 青 青 有 芳 草 Thanh thanh hữu phương thảo 不 忘 妾 心 憂 Bất vong thiếp tâm ưu 語 復 語 兮 執 君 手 Ngữ phục ngữ hề chấp quân thủ 步 一 步 兮 牽 君 襦 Bộ nhất bộ hề khiên quân nhu 妾 心 隨 君 似 明 月 Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt 君 心 萬 里 千 山 箭 Quân tâm vạn lý Thiên Sơn tiễn 擲 離 杯 兮 舞 龍 泉 Trịch ly bôi hề vũ Long Tuyền 橫 征 槊 兮 指 虎 穴 Hoành chinh sáo hề chỉ hổ huyệt 云 隨 介 子 獵 樓 蘭 Vân tuỳ Giới Tử liệp Lâu Lan 笑 向 蠻 溪 談 馬 援 Tiếu hướng Man Khê đàm Mã Viện 君 穿 壯 服 紅 如 霞 Quân xuyên trang phục hồng như hà 君 騎 驍 馬 白 如 雪 Quân kỵ kiêu mã bạch như tuyết 驍 馬 兮 鸞 鈴 Kiêu mã hề loan linh 征 鼓 兮 人 行 Chinh cổ hề nhân hành 須 臾 中 兮 對 面 Tu du trung hề đối diện 頃 刻 裡 兮 分 程 Khoảnh khắc lý hề phân trình
分 程 兮 河 梁 Phân trình hề hà lương 徘 徊 兮 路 旁 Bồi hồi hề lộ bàng 路 旁 一 望 兮 旆 央 央 Lộ bàng nhất vọng hề bái ương ương 前 車 兮 北 細 柳 Tiền xa hề Bắc Tế Liễu 後 騎 兮 西 長 楊 Hậu kỵ hề Tây Trường Dương 騎 車 相 擁 君 臨 塞 Kỵ xa tương ủng quân lâm tái 楊 柳 那 知 妾 斷 腸 Dương liễu na tri thiếp đoạn trường 去 去 落 梅 聲 漸 遠 Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn 行 行 征 旆 色 何 忙 Hành hành chinh bái sắc hà mang 望 雲 去 兮 郎 別 妾 Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp 望 山 歸 兮 妾 思 郎 Vọng sơn quy hề thiếp tư lang 郎 去 程 兮 濛 雨 外 Lang khứ trình hề mông vũ ngoại 妾 歸 處 兮 昨 夜 房 Thiếp quy xứ hề tạc dạ phòng 歸 去 兩 回 顧 Quy khứ lưỡng hồi cố 雲 青 兮 山 蒼 Vân thanh hề sơn thương 郎 顧 妾 兮 咸 陽 Lang cố thiếp hề Hàm Dương 妾 顧 郎 兮 瀟 湘 Thiếp cố lang hề Tiêu Tương 瀟 湘 煙 阻 咸 陽 樹 Tiêu Tương yên trở Hàm Dương
Avatar
Anh có nhiều tài liệu quý thật nhưng mà chẳng ai để ý. Càng ngày các trang riêng càng nhiều chủ yếu các thầy cô chỉ chúc tụng nhau mà không đi sâu vào chuyên môn. Thật uổng phí! Em chán rồi!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓