Thông tin thành viên

163000.jpg";i:1;i:200;i:2;i:138;}}-photo
Họ và tên Vũ Đức Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Liên
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Đoàn Quốc Việt, Phạm Ngọc Điền
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này